Thanh toán & hoàn trả

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa, Master, American Express (đang hoàn thiện).